Regel het op tijd

  • Home
  • Regel het op tijd

Regel het op tijd

  • 17 augustus 2016
  • By Admin: admin
  • Comments: Comments off

Kosten

Hoeveel een uitvaart kost is afhankelijk van de wensen van de overledene. Te denken valt aan het type kist, het aantal rouwkaarten en de locatie waar de uitvaartplechtigheid plaats zal gaan vinden. Dit kan een belangrijke rol spelen tijdens een af te sluiten uitvaartverzekering. De kosten kunnen in sommige gevallen dus oplopen.

Dat je alles op tijd moet regelen is van groot belang. Hoe ouder, hoe hoger de premies die afgedragen moeten worden. Het risico dat een verzekeraar dan loopt is statistisch gezien groter. Desondanks kan het voorkomen dat iemand ook op jonge (te jonge) leeftijd komt te overlijden. In dat geval zijn de polisvoorwaarden en een eventuele gezinssituatie bepalend. Te denken valt aan een uitvaartdienst van een kind. De ouders kunnen ervoor hebben gekozen om een deel van het bedrag dat zij afgedragen hebben of nog moeten afdragen hiervoor te reserveren.

Moeilijk

Nu is het voor ouders die pas het geluk van het leven aanschouwt hebben in de ogen van hun kroost soms moeilijk om na te denken over de dood. Het dan moeten nadenken hoe een eventuele begrafenis eruit zal zien, dat is bijzonder moeilijk. Omdat de meeste verzekeraars een premievaste periode hanteren, is er op een gegeven moment sprake van het stoppen van het innen van premie. Een periode van twintig tot dertig jaar is gangbaar.

Wanneer er gewacht wordt met het afsluiten van een uitvaartverzekering is niet alleen de looptijd langer (hoe ouder, hoe meer premie), bovendien bestaat de kans dat de overledene onder- of zelfs helemaal niet verzekerd is. Bovendien is er ook zoiets als een “maximale leeftijd.” De onafhankelijke website Begrafenisverzekeringen.nl zegt hierover:

Bij de begrafenisverzekering is er ook nog sprake van een maximale leeftijd. Deze maximale leeftijd heeft dan uiteraard betrekking op het toegelaten kunnen worden voor de verzekering. De grens ligt niet overal even hoog, dus zeker wanneer je iemand bent die al op leeftijd is kan het goed zijn dat je keuze in begrafenisverzekeraars beperkt wordt door het feit dat er dus met een maximale acceptatie leeftijd gewerkt wordt. Heb je als ouder nog kinderen onder de 18 jaar, kijk dan is naar verzekeraars die gratis dekking bieden waar het jonge kinderen betreft. Bij dergelijke verzekeraars dient dan verder niets extra’s aan premie betaald te worden en is het gewoon zo dat kinderen tot aan die specifieke leeftijd binnen de dekking vallen. Het is goed om te weten dat veruit de meeste verzekeraars dit standaard binnen hun begrafenisverzekering aanbieden.

Kortom, regel het goed. Wacht niet te lang. Voorkom dat nabestaanden worden opgezadeld met soms hoge en vervelende kosten.

Foto: Hans S.